43. srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije ‘SRRES Velenje 2018’

Rudarska reševalna ekipa CUDHg Idrija se je v petek 19. oktobra 2018 udeležila 43. srečanja rudarskih reševalnih enot Slovenije. Srečanje je potekalo v Premogovniku Velenje, kjer sta bila v okviru srečanja organizirana strokovni posvet in rudarska reševalna vaja. Na strokovnem posvetu smo udeleženci iz Premogovnika Velenje, Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Rudnika Trbovlje Hrastnik, Marmorja Sežana, družbe Petrol Geoterm, CUDHg Idrija, Marmorja Hotavlje in drugih, z rudarstvom povezanih institucij, predstavili novosti na področju reševanja ter varnosti in zdravja pri delu. Direktorica CUDHg Idrija Tatjana Dizdarevič je zbranim predstavila zagotavljanje varnosti pri preizkusu avtonomnega robota UX-1 v črpališču jaška Borba idrijskega rudnika živega srebra (projekt UNEXMIN, Horizon 2020 https://www.unexmin.eu/). Udeleženci srečanja so si v Premogovniku Velenje po zaključku posveta ogledali reševalno postajo, dežurni center, dimno komoro in sobo prve pomoči, prikazan pa je bil tudi postopek nameščanja izolacijskih dihalnih aparatov. V rudarski reševalni vaji, ki je potekala jami Pesje velenjskega premogovnika in je bila del regijske vaje ‘Potres – Zahodna Štajerska 2018’, je sodelovala ekipa rudarskih reševalcev CUDHg Idrija v sestavi Robert Majnik, Gregor Klemenčič, Aleš Svetik, Peter Vončina, Matej Homec in Branko Demšar. V vaji, katere namen je bil preizkusiti strokovno usposobljenost rudarskih reševalnih enot za namen reševanja v primeru rudarske nesreče v sodelovanju z interventnimi gasilskimi enotami ter silami za zaščito, reševanje in pomoč, je svojo nalogo ekipa idrijskih rudarjev uspešno opravila.