Dediščina živega srebra, vpisana na Unesco seznam

Idrija je mesto z najdaljšo rudarsko tradicijo na Slovenskem. Njena zgodovina je neločljivo pove­zana s petstoletnim pridobivanjem dragocene kovine – živega srebra. Idrijsko živo srebro je pomembno sooblikovalo razvoj svetovne znanosti, gospodarstva, medicine, ekonomije in bilo nepogrešljivo v postopku amalgamacije za pridobivanje zlata in srebra. Rudnik je v Idrijo privabljal najuglednejše tehnične ume tedanje Evrope, ki so skupaj z domačimi strokovnjaki v Idriji snovali tehnološke in tehnične inovacije evropskega pomena, izkupiček od prodaje živega srebra pa je polnil blagajne monarhij in držav, ki so si rudnik lastile v različnih obdobjih.

Po zaprtju rudnika je Idriji ostala izjemna zapuščina 500-letnega rudarjenja, ki jo danes priznava ves svet. Junija 2012 je bila »Dediščina živega srebra. Almadén in Idrija«, dveh največjih živosrebrovih rudnikov na svetu, vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine. S tem je svet priznal edinstvenost in izjemnost dela generacij idrijskih rudarjev, ki so to dediščino ustvarjali skoraj pol tisočletja.