Javno naročilo – ponovitev postopka

Javno naročilo za izbiro izvajalca za restavriranje strojev in naprav v objektu klasirnice in tračnega transporterja – ponovitev postopka (4. 8. 2016)

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija ponovno vabi ponudnike, da oddajo svoje ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila za izbiro izvajalca za restavriranje strojev in naprav v objektu klasirnice in tračnega transporterja do rotacijske peči, ki bodo predstavljeni v sklopu stalne razstave ‘Od rude do kapljic živega srebra’ in v okviru projekta ‘Idrija – območje topilnice rudnika živega srebra – 1. faza obnove’, sofinanciran iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

Celotna razpisna dokumentacija (razpisna dokumentacija, predlog izvedbenih rešitev, obrazci za sestavo ponudbe in ESPD obrazec) je dostopna na Portalu javnih naročil.