Nacionalno srečanje opazovalcev in deležnikov mednarodnega projekta CHEERS »Kulturna dediščina

Gozdarski inštitut Slovenije in Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija sta včeraj, 13.6.2019, gostila nacionalno srečanje opazovalcev in deležnikov mednarodnega projekta CHEERS »Kulturna dediščina. Tveganja in ukrepi za njeno zaščito v Alpah. Izhodišče projekta je dejstvo, da so ocene tveganja, zmanjševanje nevarnosti in obvladovanje posledic naravnih nesreč osredotočene predvsem na zaščito ljudi in infrastrukture, medtem ko je zaščita kulturne dediščine sistemsko sicer urejena, njeno izvajanje v praksi pa niti ne.  Srečanje je bilo namenjeno pogovoru z opazovalci in deležniki projekta glede obstoječe sistemske ureditve tega področja v Sloveniji, možnih izboljšav in nadgradnje ter dejanskih potreb, ki se kažejo v lokalnih skupnostih. Pogovor je tekel tudi glede  izbire Antonijevega rova v Idriji kot pilotne lokacije za Slovenijo. Srečanje je bilo uspešno, saj so se ga udeležili ključni deležniki projekta, ki so s svojimi stališči in predlogi bistveno prispevali k pripravi projektnih dokumentov: strokovnjaki iz Ministrstva za kulturo, Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za varovanje narave, Urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ICOMOS Slovenije, Mestnega muzeja Idrija in Občine Idrija. Projekt CHEERS sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Interreg Območje Alp.