Odkritje živega srebra in bogate cinabaritne rude

Kot pripoveduje legenda, je leta 1490 živo srebro v Idriji odkril škafar, ko je v studencu namakal leseno posodo. V škaf se je natekla neznana svetleča snov, za katero se je izkazalo, da je živo srebro. Na kraju najdbe danes stoji cerkev svete Trojice.

V prvih desetih letih so tako rudarji kopali v slabo orudenem skrilavcu. V prepričanju, da rude ni več in da je rudišče izčrpano, je idrijske rudokope in rudniškega upravitelja zajel strah, da bo potrebno rudnik zapreti. Na dan sv. Ahaca, 22. junija 1508, se je idrijskim rudarjem dogodilo drugo veliko zgodovinsko odkritje. Pri poglabljanju jaška ob Nikovi, ki so ga kasneje glede na dan odkritja poimenovali Ahacijev jašek, tudi jašek Sreče, so na globini okrog 48 metrov naleteli na zelo bogato cinabaritno orudenje v plasteh skonca. S tem odkritjem so bili postavljeni temelji nadaljnjemu petstoletnemu rudarjenju. V spomin na ta pomemben dogodek idrijski rudarji praznujejo svoj praznik, sv. Ahaca pa so si izbrali za svojega zaščitnika. Vrsto let so ga slovesno praznovali s sveto mašo in procesijo, danes pa je 22. junij praznik občine Idrija.