Idrija Topilnica

Rudnik živega srebra Idrija je bil eden največjih rudnikov živega srebra na svetu in je bil v času svojega delovanja pomemben generator družbenega, kulturnega, tehničnega, znanstvenega in raziskovalnega razvoja.

Bogato dediščino rudnika, ki sega od objektov, naprav do opreme in znanja, je potrebno ohraniti za naslednje rodove, ji dati nove funkcije in vsebine ter ustrezno predstaviti.

Več o projektu

CHEERS (Cultural HEritagE. Risks and Securing activities)

je evropski projekt, ki se ukvarja z varovanjem kulturne dediščine, izpostavljene različnim okoljskim tveganjem, kot so naravne nesreče, klimatske spremembe ipd.

Več o projektu

Unexmin - Podvodni raziskovalec potopljenih rudnikov

Številni evropski rudniki so dandanes zaprti in zaliti z vodo. Zato je zbiranje geoloških in drugih informacij onemogočeno, le-te pa so se lahko tekom stoletij tudi porazgubile.

Žal je ponovno raziskovanje zalitih opuščenih rudnikov z uporabo konvencionalnih metod zelo drago, z uporabo daljinsko vodenih strojev pa nemogoče, predvsem zaradi dejstva, da so rudniki kompleksna mreža rovov, v katerih se nahajajo različne ovire.

Več o projektu

Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost

Izhodišče pri pripravi projekta je dejstvo, da je bilo na Idrijskem vedno potrebno biti inovativen na vseh področjih življenja, če je človek želel preživeti v sicer zelo neprijaznem bivalnem okolju idrijske kotline. Inovativni so morali biti moški in ženske, in zato so se na našem območju ves čas pojavljale razne nove veščine, znanja, poklici in številne obrti, od katerih nekatere še niso bodisi ustrezno raziskane ali ohranjene za bodoče rodove bodisi ustrezno prezentirane in promovirane.

Več o projektu

Krovna destinacijska znamka Idrija

Zavod za turizem Idrija je prejel Odločbo o odobrenih sredstvih za prijavljen projekt »Krovna destinacijska znamka Idrija«, v katerem sodelujemo še Občina Idrija, CUDHg Idrija, Mestni muzej Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke, Gimnazija Jurija Vege Idrija in Bela d.o.o. Prve aktivnosti projekta bomo začeli izvajati januarja 2020.

Več o projektu

Odkrijmo žgalnice

Čeprav dobro raziskana in preučevana tehniška dediščina rudnika živega srebra, bo skozi aktivnosti projekta, predvsem s preučevanje žgalnih mest, odkrivanje ostankov starih žgalnic, pridobila pomembne podatke za ohranjanje pa tudi razvoj kulturne dediščine v smislu trajnostnega razvoja, izboljšanja dostopnosti in vzpostavljanjem pogojev za nova delovna mesta preko nadaljnjega razvoja kulturnega turizma.

Več o projektu

Kompresorska postaja

Objekt je bil po zadnjem potresu leta 2004 tako močno poškodovan, da je ogrožal varnost ljudi in premoženja, zato je bil uvrščen v Program odprave posledic potresa v Posočju 12. 7. 2004. Sprejeta je bila odločitev pri kateri so sodelovali strokovnjaki z različnih področij, da se poškodovani objekt odstrani in na njegovem mestu zgradi nadomestni objekt, ki bo zadovoljil zahtevam popotresne obnove, zakonodaje in predpisov varne gradnje.

Več o projektu