CHEERS (Cultural HEritagE. Risks and Securing activities)

je evropski projekt, ki se ukvarja z varovanjem kulturne dediščine, izpostavljene različnim okoljskim tveganjem, kot so naravne nesreče, klimatske spremembe ipd.

Več o projektu

Idrija Topilnica

Rudnik živega srebra Idrija je bil eden največjih rudnikov živega srebra na svetu in je bil v času svojega delovanja pomemben generator družbenega, kulturnega, tehničnega, znanstvenega in raziskovalnega razvoja.

Bogato dediščino rudnika, ki sega od objektov, naprav do opreme in znanja, je potrebno ohraniti za naslednje rodove, ji dati nove funkcije in vsebine ter ustrezno predstaviti.

Več o projektu

Unexmin - Podvodni raziskovalec potopljenih rudnikov

Številni evropski rudniki so dandanes zaprti in zaliti z vodo. Zato je zbiranje geoloških in drugih informacij onemogočeno, le-te pa so se lahko tekom stoletij tudi porazgubile.

Žal je ponovno raziskovanje zalitih opuščenih rudnikov z uporabo konvencionalnih metod zelo drago, z uporabo daljinsko vodenih strojev pa nemogoče, predvsem zaradi dejstva, da so rudniki kompleksna mreža rovov, v katerih se nahajajo različne ovire.

Več o projektu