Spomini na svetovno dediščino v Sloveniji

V torek, 12. 2. 2019 je prizivnici Antonijevega rova potekal predstavitev promocijsko-dokumentarnega filma Spomini na svetovno dediščino v Sloveniji.

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija je v lanskem letu že tretjič sodeloval oz. vodil projekt Slovenske nacionalne komisije za UNESCO z naslovom ‘SPOMINI NA SVETOVNO DEDIŠČINO V SLOVENIJI’.

Prvič je center v sodelovanju s spodnjeidrijsko osnovno šolo, ki ima status UNESCO šole, leta 2015 izvedel projekt ‘TUDI NAŠI PREDNIKI SO BILI KNAPI’, leta 2017 pa smo v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame, Krajinskim parkom Ljubljansko Barje, Gimnazijo Jurija Vege Idrija, Šolskim centrom Srečka Kosovela Sežana in Gimnazijo Želimlje iz Zavoda sv. Frančiška Saleškega izvedli projekt ‘MLADI ZA SVETOVNO DEDIŠČINO’.

V okviru lanskoletnega projekta smo posneli 27-minutni dokumentarno promocijski videofilm o štirih območjih svetovne dediščine v Sloveniji.

K projektu pa smo pristopili zaradi zavedanja, da se živa pričevanja o ohranjanju kulturne in naravne dediščine iz območji UNESCO destinacij v Sloveniji vedno bolj izgubljajo, želeli pa smo tudi ohraniti stike in sodelovanje z ostalimi slovenskimi UNESCO območji.

V Sloveniji so na Seznam svetovne dediščine vpisana štiri območja, in sicer:

  1. Škocjanske jame, vpisane na Seznam leta 1986 v kategoriji »narava«.
  2. Prazgodovinska kolišča okoli Alp,  vpisana na Seznam leta 2011 v kategoriji »kultura«; serijsko nominacijo predstavljajo Švica, Avstrija, Francija, Italija, Nemčija in Slovenija; Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju so zastopana in predstavljena z dvema skupinama devetih kolišč pri Igu.
  3. Dediščina živega srebra. Almadén in Idrija, vpisana na Seznam leta 2012 v kategoriji »kultura«; serijsko nominacijo predstavljata Španija in Slovenija.
  4. Starodavni in prvinski bukovi gozdovi Karpatov in drugih regij v Evropi, na Seznam se je Slovenija priključila leta 2017 v kategoriji »narava« z gozdnima rezervatoma Snežnik-Ždrocle in Pragozd Krokar. Serijsko nominacijo predstavljajo Albanija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Ukrajina.