Tehnično najbolje opremljen rudnik v Evropi

V sredini 16. stoletij je bil idrijski rudnik eden najglobljih rudnikov v Evropi in s tem na svetu, več kot tristo let (1600 – 1900) pa je sodil med tehnično najbolje opremljene rudnike v Evropi. Rudnik je v Idrijo privabljal najuglednejše tehnične ume tedanje Evrope, ki so skupaj z domačimi strokovnjaki v Idriji snovali tehnološke in tehnične inovacije evropskega pomena.