UNESCO praznuje 75. obletnico

Organizacija UNESCO, Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, praznuje svojo 75. obletnico. UNESCO je bil ustanovljen 16. novembra 1945 v Parizu.
Poslanstvo organizacije je pozivanje k miru in trajnostnemu razvoju, skozi mednarodno soselovanje na področju izobraževanja, znanosti in kulture (https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco).

 


Vir: https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco

Poleg ostalih aktivnosti, ki jih izvaja UNESCO, sta vsem najbolj poznani UNESCO označbi Seznam svetovne naravne in kulturne dediščine in Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/urad-za-unesco/).

Več: