UNESCO praznuje 75. obletnico

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo je bila ustanovljena 16. novembra 1945 in danes praznuje svojo 75. obletnico. UNESCO se zavzema za mir in trajnostni razvoj skozi mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, znanosti in kulture.

Vir: https://en.unesco.org/

Po zaprtju rudnika leta 1995 je v Idriji ostala bogata dediščina živega srebra, ki je bila leta 2012 skupaj z Almadénom vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Rudarski območji v Almadénu in Idriji predstavljata najpomembnejšo svetovno dediščino, ki se je ohranila po intenzivnem pridobivanju živega srebra predvsem v novem veku in sodobnem času. Pričevanje Almadéna in Idrije je edinstveno, vključuje različne industrijske, okoljske, urbane, arhitekturne ter družbene elemente specifičnega družbeno-tehničnega sistema v industriji rudarjenja in proizvodnji kovin.