Več kot 700 km izkopanih rovov pod mestom

Idrijsko rudišče leži pod mestom, med reko Idrijco in njenim pritokom Nikovo. Orudeno območje se razteza na dolžini 1500 m ter širini 300 do 600 m.

V 500 letih so idrijski rudarji pod mestom skopali “petnajstnadstropni labirint” z več kot 700 km rovov. Največ rovov je bilo odprtih in vzdrževanih leta 1977, in sicer 146 km, najglobji deli rudnika pa so segali do globine 382 metrov. Danes je spodnji del rudnika zalit z vodo, zgornji pa zasut. Danes črpajo vodo iz globine IX. obzorja, črpalke so 215 m pod površino. Zaradi vzdrževalnih del je odprt samo jašek Frančiške.