Obvestilo
Območje jaška Frančiške se predstavi
Območje jaška Frančiške se predstavi

Petek, 24. september, ob 16. uri

Dvorišče jaška Frančiške - prikaz merjenja vsebnosti živega srebra v zraku s prenosnim merilnim instrumentom Lumex RA-915 in meritev premikov terena nad idrijskim rudiščem z nivelmanom in teodolitom.

Strojnica jaška Frančiške – ogled

Odvozišče jaška Frančiške – prikaz animacije Jaški in dvigovalne naprave skozi stoletja

Rudniška geološka zbirka – predstavitev zbirke cinabaritnih rud, mineralov in kamnin

Rudniška knjižnica – maketa rudnika, prikaz animacije Rudnik skozi stoletja

Ekološki laboratorij – ogled prostorov in prikaz filma o Eschka analizi.

Nazaj na vrh