Jašek Frančiške

Jašek Frančiške

Ob 230-letnici izgradnje jaška Frančiške

Jašek Frančiške je eden najstarejših ohranjenih objektov rudnika in tudi eden najpomembnejših jaškov v času delovanja rudnika. Sprva so ga po avstrijskem cesarju Francu II. imenovali Franzisci Schacht, po drugi svetovni vojni pa so ga preimenovali v jašek Borba. Domačini še danes imenujejo območje jaška “v Frančiškah”. V vhodni stavbi jaška je ohranjen električni izvažalni stroj tovarne Siemens-Schuckert iz leta 1906, ki je začel delovati leta 1911.

Ob podpisu druge šestletne pogodbe med Španijo in avstrijskim cesarstvom za dobavo velikih količin živega srebra iz idrijskega rudnika Španiji so pri Rudniku živega srebra Idrija leta 1792 na severnem obrobju rudišča pričeli z izdelavo novega jaška Frančiške, ki je segal do globine XI. obzorja. V času dobav živega srebra Španiji (1786-1798) so odkopavanje bogatejših rud močno povečali. Količina pridobljenega živega srebra je bila v tem času od 580 do 670 ton letno.

Foto: Jani Peternelj, arhiv CUDHg Idrija

Foto: Načrt izvoznega stolpa in stroja za Frančiškov jašek, 1911. Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota Idrija

Avstro-ogrska monarhija je zelo skrbela, da je rudnik v Idriji obratoval uspešno in sodobno. Temu v prid govori tudi ohranjena izvozna naprava Siemens-Schuckert, ki je bila na jašku Frančiške vgrajena v začetku 20. stoletja. Izvažalni stroj na enosmerni tok s pretvorniškim postrojem je pričel obratovati leta 1911 in je služil za izvoz rude, prevoz rudarjev in materiala do XI. obzorja (271,85 m pod površjem).

Zmogljivost izvoznega stroja v času delovanja rudnika je bila 8 ton oziroma 6 ljudi v vsaki kletki. Hitrost vožnje je dosegla 8 m/s za transport rude in drugega materiala ter 4 m/s za prevoz ljudi. Izvažalni stroj je bil izdelan kot unikat in v 100 letih ni zahteval nadomestnih rezervnih delov. Pri transportu je sodelovala ekipa strojnika izvoznega stroja, signalist izvoznega stroja (zvonar) in spremljevalec (beglajtar).

Po letu 1956, ko so zgradili žičnico med Jožefovim jaškom, v tistem času imenovanem jašek Delo, in klasirnico v topilnici, je bil ves izvoz rude preusmerjen na Jožefov jašek. Jašek Frančiške pa je v tem času še ostal pomemben za transport lesa ter uvoz in izvoz rudarjev, saj je v jamo na tem območju v tistem času še vedno vstopalo 280 rudarjev. Izvažalni stroj je obratoval do leta 2007.


Po letu 2007 je bilo v jašku Frančiške montirano moderno dvigalo proizvajalca ThyssenKrupp, ki povezuje jamo od površine do III. obzorja, do globine 122 m. Za upravljanje dvigala, ki je konstruirano kot običajno dvigalo v stolpnicah ali visokih skladiščnih objektih, zadostuje samo spremljevalec (beglajtar) v kletki dvigala. V pohodnem delu jaška je poleg pohodnih lestev nameščen tudi cevovod, po katerem se iz črpališča v jašku Frančiške na višini 12 m nad nivojem IX. obzorja črpa jamska voda na površino (1.800 m/dan).

Jašek Frančiške je danes edini še delujoči jašek. Služi za prevoz rudarjev in transport materiala za vzdrževanje jamskih objektov (obzorne pohodne poti, jaški, slepi jaški in sipke) od površine do III. obzorja. Jašek je tudi vstopno mesto za dovod svežega zračnega toka na delovišča v jami.


 

Foto: Pogled v jašek Frančiške. Foto: Matej Peternelj, arhiv CUDHg Idrija

Foto: Ohranjen izvažalni stroj Siemens-Schuckert v strojnici (mašinhausu) je obratoval neprekinjeno skoraj 100 let. Foto: Jan Vales

Stavba jaška Frančiške je bila obnovljena leta 2003. V njej so danes delavnice za potrebe vzdrževanja jame, arhiv CUDHg Idrija in nekdanjega Rudnika živega srebra Idrija, rudarska reševalna postaja CUDHg Idrija, muzejska strojnica z ohranjenim električnim izvažalnim strojem tovarne Siemens-Schuckert in Tehniški oddelek Mestnega muzeja Idrija z razstavljenimi rudniškimi stroji in napravami.

Nazaj na vrh