Obvestilo

Bilateralno sodelovanje

Sredstva v okviru projekta med drugim pomagajo pri krepitvi bilateralnih odnosov med državami donatoricami in Slovenijo kot državo prejemnico. Bilateralno sodelovanje poteka med vsemi v projekt vključenimi partnerji, od katerih sta dva iz Slovenije in eden iz Norveške. Delitev izkušenj in znanja je obojestranska obogatitev. Bilateralno sodelovanje na ravni projekta ter splošna vidljivost finančnih mehanizmov imajo pozitiven vpliv tudi na povečano osveščenost o delovanju mehanizmov v Sloveniji.

Nazaj na vrh