Obvestilo

Partnerji v projektu

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija je javni zavod, ki ga je leta 2011 ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom zagotavljanja celovitega in trajnostnega upravljanja ter ohranjanja kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z idrijskih rudiščem. Glavne dejavnosti Centra so vzdrževanje in monitoring nezalitega dela jame zaradi varovanja mesta Idrija pred posledicami posedanja in onesnaženja z živim srebrom, upravljanje in vzdrževanje dediščine živega srebra, vpisane na UNESCO Seznam svetovne dediščine, upravljanje z Antonijevim rovom.

Mestni muzej Idrija je javna ustanova z dolgoletnim delovanjem, ustanovljena z namenom, da skrbi za dediščino idrijskega rudnika živega srebra. Med področji delovanja muzeja je tudi skrb za tehniško dediščino rudnika. Poleg zbiranja, hranjenja, proučevanja in prezentiranja tovrstne premične dediščine upravlja tudi s spomeniki tehniške dediščine državnega pomena – grad Gewerkenegg, kamšt in rudarska hiša. Muzej je bil leta 1997 razglašen za najboljši evropski spomenik industrijske in tehniške dediščine.

Magma Geopark je norveški partner s sedežem v mestu Egersund in s številnimi izkušnjami na področju doseganja večje dostopnosti kulturne in naravne dediščine z digitalnimi orodji. Njihov prispevek v projektu je prenos izkušenj in znanja – v Idriji bodo predstavniki partnerja pripravili in izvedli več delavnic z uporabo aplikacij TurfHunt in SmartGuide.

Nazaj na vrh