Izšel je izobraževalni priročnik Svetovna dediščina v rokah mladih

UNESCO posebno pozornost namenja izobraževanju in vzgoji mladih. Izdajo slovenske različice priročnika, Svetovna dediščina v rokah mladih: poznam, cenim in ukrepam, je pripravil Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija pod pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Priročnik je namenjen učiteljicam in učiteljem III. triade osnovnih in srednjih šol kot pomemben pripomoček pri ozaveščanju in izobraževanju mladih o pomenu svetovne dediščine.

V digitalni obliki je gradivo na voljo na posebni spletni strani UNESCO: https://whc.unesco.org/en/educationkit/ in spletni strani Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija: http://www.cudhg-idrija.si/unesco-dediscina-hg/.