Udeležba na prireditvah je možna ob izpolnjevanju pogojev PCT.


Odsevi srebrnega časa 2021

IDRIJA – OKOLJE, V KATEREM ŽIVIMO


Idrija vsako jesen zaživi v Odsevih srebrnega časa, ki jih organizira Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija. Letošnja tema, Idrija – okolje, v katerem živimo, se še posebej dotika domačinov. Pomemben del aktivnosti centra predstavlja vzdrževanje nezalitega dela jame ter izvajanje monitoringa vplivnega območja idrijskega rudnika po njegovem zaprtju. Dogodki, ki se bodo odvijali 24. in 25. septembra na območju jaška Frančiške, so tudi del Festivala industrijske kulture, ki ga Občina Idrija in ID20 organizirajo v okviru projekta Mladi v industrijskih regijah – Krepitev institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih iz industrijskih mest (YOUIND, Interreg Slovenija – Avstrija). Več na www.betrib.si

Predstavitev, ogledi in delavnice za šole
petek, 24. september, jašek Frančiške, od 8. ure do 11.30 ure


Delavnice v petek dopoldne so namenjene srednješolski mladini. Na območju jaška Frančiške bomo predstavili aktivnosti v okviru monitoringa vplivnega območja idrijskega rudnika, rudniško geološko zbirko, strojnico jaška Frančiške in ekološki laboratorij. Delo slednjega bo prvič predstavljeno v novo urejenih prostorih v pritličju upravne stavbe CUDHg Idrija, ki smo jih uredili v letošnjem letu. Potrebno laboratorijsko opremo smo preselili iz dosedanjega objekta na Prešernovi ulici, kjer je ekološki laboratorij deloval vse od leta 1970.

Območje jaška Frančiške se predstavi
petek, 24. september, jašek Frančiške od 16. do 18. ure


CUDHg Idrija upravlja pomemben del svetovne dediščine živega srebra - Antonijev rov, Topilnico Hg, jašek Frančiške, Kompresorsko postajo ter Idrijske, Belčne in Putrihove klavže. V letošnjih Odsevih srebrnega časa predstavljamo območje jaška Frančiške:
Dvorišče jaška Frančiške - prikaz merjenja vsebnosti živega srebra v zraku s prenosnim merilnim instrumentom Lumex RA-915 in meritev premikov terena nad idrijskim rudiščem z nivelmanom in teodolitom.
Strojnica jaška Frančiške – ogled
Odvozišče jaška Frančiške – prikaz animacije Jaški in dvigovalne naprave skozi stoletja
Rudniška geološka zbirka – predstavitev zbirke cinabaritnih rud, mineralov in kamnin
Rudniška knjižnica – maketa rudnika, prikaz animacije Rudnik skozi stoletja
Ekološki laboratorij – ogled prostorov in prikaz filma o Eschka analizi.

Večer v spomin Alfredu B. Kobalu
petek, 24. september, jašek Frančiške, od 18. ure do 19.30 ure in koncert od 20. do 21. ure


Januarja 2021 se je v 87. letu starosti nepričakovano poslovil dr. Alfred Bogomir Kobal, zdravnik, raziskovalec, glasbenik, Idrijčan in častni občan Občine Idrija. Za Idrijčane je bil na prvem mestu človek s posluhom za človeka, knapa. Delo dr. Kobala bodo v prispevkih predstavile:
Ivica Kavčič - O Idrijskih rudniških zdravnikih,
Tatjana Dizdarevič - Program tehničnega in zdravstvenega varstva idrijskih rudarjev ter monitoring vplivnega območja idrijskega rudnika,
Dr. Milena Horvat - Znanstveno-raziskovalno delo dr. Kobala v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan Ljubljana in
dr. Darja Kobal Grum - Dediščina znanstveno-raziskovalnega dela dr. Kobala: poti naprej.

Zaradi organizacije posveta se zbirajo prijave na infohg@cudhg-idrija.si ali M: 031 810 194.


Petek, 24. september, jašek Frančiške, od 20. do 21.ure
KONCERT IDRIJSKEGA PLESNEGA ORKESTRA V SPOMIN DR. KOBALU - MIKIJU
Poleg medicine je življenje dr. Alfreda B. Kobala prežemala tudi glasba, s katero se je kot član godbe na pihala začel ukvarjati že v nižji srednji šoli v Idriji. Bil je član in leta 1960 tudi vodja velikega Plesnega in zabavnega orkestra rudarjev.

Zaradi organizacije koncerta se zbirajo prijave na infohg@cudhg-idrija.si ali M: 031 810 194. V primeru slabe vremenske napovedi bo koncert v Filmskem gledališču Idrija.

Knapouska mal´ca
petek, 1. oktober, OŠ Idrija


DEKD 2021 Dober tek!
Idrijski rudarji so nekoč prinašali malico od doma. Bila je skromna; kruh in projevka, kot so rekli ječmenovi kavi, kdaj pa kdaj pa še majhen košček slanine ali klobase. Na polovici napornega dela so na klopci, ki so jo postavili ob delovišču, pomalicali. Ob tem pa so si povedali še marsikatero anekdoto. Učenci Osnovne šole Idrija bodo s kratko predstavitvijo, posnetim igranim prizorom v jami in tapravo knapovsko malico obudili spomin na svoje očete in generacije rudarjev, ki so ob skromni malici kopali rudo globoko pod površjem Idrije.

Organizatorja: OŠ Idrija, CUDHg Idrija

Pohod na rudniški raufnk s pouhna mauha
sobota, 2. oktober, Topilnica Hg ob 10. uri


DEKD 2021 Dober tek!
Udeleženci pohoda se bomo zbrali ob 10. uri v Topilnici Hg pri rotacijski peči, ki letos praznuje 60-letnico postavitve. Tu bomo s kratkim ogledom pričeli zgodbo o žganju cinabaritne rude. Nadaljevali bomo po poti rude ter se z dvigalom povzpeli na končno postajo žičnice. Sledil bo 25-minutni vzpon na raufnk, ki se dviga 158 metrov visoko nad žgalnico. Rudniški raufnk je desetletja predstavljal značilno idrijsko veduto in priljubljeno razgledno točko nad Idrijo. S pokušino idrijskih habanc, knapovskega geruša in projevke bomo zaključili prijeten izlet.

Organizatorja: CUDHg Idrija, Zavedno Brušer

45. srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije
petek, 8. oktober, jašek Frančiške


Rudnik živega srebra Idrija je leta 2011 zadnjič organiziral Srečanje rudarskih reševalnih enot rudnikov Slovenije, se je pa aktivna idrijska rudarska reševalna enota vsa nadaljnja leta redno udeleževala srečanj, ki so jih organizirali še delujoči rudniki in kamnolomi s podzemnim pridobivanjem okrasnega kamna v Sloveniji. Po desetih letih CUDHg Idrija ponovno gosti, tokrat že 45. srečanje. V dopoldanskem delu bo potekal strokovni posvet na temo zaščite in reševanja v rudnikih, po zaključku pa se bo v idrijskem rudniku pričela skupna reševalna vaja ekip rudarskih reševalcev s sodelovanjem Enote reševalnih psov Slovenije iz Tolmina.

Posvet klimatske spremembe in svetovna dediščina v Sloveniji
sreda, 20. oktober, Galerija Magazin nad Mestno knjižnico ob 17. uri


Strokovnjaki s področja kulturne dediščine in podnebnih sprememb bodo na posvetu uvodoma predstavili perečo tematiko vpliva podnebnih sprememb na stanje ohranjenosti svetovne dediščine. Upravljavci svetovne dediščine v Sloveniji bodo v nadaljevanju predstavili vpliv podnebnih sprememb na spomeniška območja: Škocjanske jame, Prazgodovinska kolišča okoli Alp: Kolišča na Igu na Ljubljanskem barju, Dediščina živega srebra. Almadén in Idrija v Idriji, Starodavni in prvobitni bukovi gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope: Pragozd Krokar in gozdni rezervat Snežnik ter Dela arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani. Ob posvetu bo izšla tiskana publikacija. Dogodek sofinancira Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.