Predstavitev v Idriji

V nedeljo 16. junija smo se pred Antonijevim rovom predstavile vse štiri lokalne akcijske skupine, ki smo vključene v projekt Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost: LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Loškega pogorja, LAS Vipavska dolina in LAS s CILjem. Predstavilo se je tudi pet ponudnikov rokodelskih izdelkov iz vseh štirih vključenih območij, mlad čevljar in podjetje Alpina iz Žirovskega, društvo gospodinj s Planine z demonstracijo mletja žit z mlinskim kamnom in delavnicami za otroke, ponudnica iz Podgrada z rešilje prtički ter idrijske klekljarice. Vsi so bili deleležni velikega zanimanja obiskovalcev dogodka. Dogodek sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.