Pričeli smo z restavriranjem jeklenih delov Čermak Špirekove peči

Čermak Špirekovo peč sta skonstruirala in razvila uslužbenca idrijskega rudnika rudarski svetnik Josip Čermak in žgalniški mojster Vincenc Špirek leta 1878. V tem času je predstavljala vrh tehnologije žganja živosrebrove rude. Na območju topilnice je delovalo pet takih peči, zadnja številka 2 je ugasnila leta 1974.  Ohranila se je do leta 2002, ko je bila zaradi širitve proizvodnje družbe Kolektor demontirana in odstranjena s prvotnega mesta postavitve. Jekleni  in litoželezni deli peči so bili ob demontaži natančno popisani, fotografirani in shranjeni ob rotacijski peči. V letošnjem letu smo uspeli pridobiti investicijska sredstva Ministrstva za kulturo za pričetek obnove peči. V oktobru smo pričeli z mehanskim čiščenjem jeklenih in litoželeznih delov Čermak Špirekove peči, ki so bili po devetnajstih letih močno korodirani. Peč bo dobila svoje novo mesto  v pred pripravljenem prostoru v Visitors centru v Topilnici Hg in bo pomenila pomembno dopolnitev  stalne razstave Od rude do kapljic živega srebra.