I. TRIADA

Živvljenje kapljice živega srebra

Ob obisku rudnika si učenci ogledajo animirano videopredstavitev rudniškega škrata Perkmandlca, ki jim razkrije skrivnostno idrijsko podzemlje. Po koncu filma se opremijo s čeladami in površniki ter dobijo posebne markice na katerih so predstavljeni različni rudarski poklici. Skozi vodenje, ob spremstvu izkušenih vodičev, opravljajo naloge, ki so povezane z določenim poklicem. Ogled nadaljujejo v Topilnici Hg, kjer se prelevijo v vlogo alkimista in skozi osebno, interaktivno ter doživljajsko vodenje spoznajo svet živega srebra.

Vodena ekskurzija:
 • na voljo zanimivi delovni listi
 • primerna oblačila in obutev
 • ogled obeh UNESCO znamenitosti traja 2 uri 15 ure (možnost ogleda samo ene ali obeh znamenitosti)

  Za vsebino spletne strani je odgovoren CUDHg Idrija. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • II. TRIADA


  Skrivnostni podzemni svet od rude do kapljic živega srebra

  Ob obisku rudnika si učenci ogledajo zanimiv film Od rude do kapljic živega srebra, kjer izvejo več o zgodovinskem razvoju Idrije in idrijskega rudnika. Učenci nato dobijo čelade ter površnike in se ob spremstvu izkušenih vodnikov sprehodijo skozi enega najstarejših ohranjenih vhodov v rudnik v Evropi. Na poti si ogledajo edinstveno podzemno kapelo svete Trojice, se spustijo do najnižje točke 96 m pod površjem ter se dvignejo po več kot 200 let starih stopnicah Attemsovega vpadnika nazaj na površje. Ogled nadaljujejo v Topilnici Hg, kjer z vodnikom spoznajo zanimive lastnosti živega srebra. Ogled je individualno oblikovan ter se navezuje na učne načrte za šole.

  Vodena ekskurzija:
 • na voljo zanimivi delovni listi
 • primerna oblačila in obutev
 • ogled obeh UNESCO znamenitosti traja 3 ure (možnost ogleda samo ene ali obeh znamenitosti)

  Za vsebino spletne strani je odgovoren CUDHg Idrija. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • III. TRIADA


  Doživite rudnik živega srebra

  Ob obisku rudnika si učenci ogledajo zanimiv film Od rude do kapljic živega srebra, kjer izvejo več o zgodovinskem razvoju Idrije in idrijskega rudnika. Po ogledu učenci dobijo čelade in površnike in se v spremstvu izkušenega vodnika sprehodijo skozi rudnik. Na poti si ogledajo edinstveno podzemno kapelo svete Trojice, se spustijo do najnižje točke 96 m pod površjem ter se dvignejo po več kot 200 let starih stopnicah Attemsovega vpadnika nazaj na površje. Med drugim spoznajo načine in metode rudarjenja skozi stoletja, različne rudarske stroje, ki so bili potrebni za delo v rudniku ter spoznajo lastnosti živega srebra. Ogled nadaljujejo v Topilnici Hg, kjer vodnikom spoznajo zanimive lastnosti živega srebra. Ogled je individualno oblikovan ter se navezuje na učne načrte za šole.

  Vodena ekskurzija:
 • vsi učenci lahko dobijo delovne liste
 • ob doplačilu možnost izvedbe delavnice: Hg rekorder uporabnih lastnosti
 • primerna oblačila in obutev
 • ogled obeh UNESCO znamenitosti traja 3 ure (možnost ogleda samo ene ali obeh znamenitosti)
 • Geološka zbirka

  Učna ura geologije za 6. in 9. razred

  Učenci spoznajo, kaj je geologija in kaj vse počne geolog pri svojem delu. Prepoznavajo med magrmatskimi, metamorfnimi in sedimentnimi kamninami in jih smiselno povežejo v kamninski krog. Naučijo se uporabljati aplikacijo Kamenchek s katero določajo kamnine, ki se pojavljajo v Sloveniji. Učna ura je interdisciplinarna in povezuje naravoslovje ter geografijo.

  Voden ogled:
 • Prilagojen znanju in razumevanju otrok.
 • Lahko se vključi pri ogledu Antonijevega rova in Topilnice Hg ali kot samostojni ogled
 • Ogled traja 1 uro

  Za vsebino spletne strani je odgovoren CUDHg Idrija. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


 • Rudnik živega srebra

  Ob obisku rudnika si dijaki prvo ogledajo zanimiv film Od rude do kapljic živega srebra, kjer se seznanijo z zgodovinskim razvojem Idrije in idrijskega rudnika. Po videopredstavitvi dobijo čelade in površnike ter se v spremstvu izkušenega vodnika sprehodijo skozi rudnik. Na poti si ogledajo edinstveno podzemno kapelo svete Trojice, se spustijo do najnižje točke 96 m pod površjem ter se dvignejo po več kot 200 let starih stopnicah Attemsovega vpadnika nazaj na površje. Med drugim spoznajo načine in metode rudarjenja skozi stoletja, različne rudarske stroje, ki so bili potrebni za delo v rudniku ter spoznajo lastnosti živega srebra. Ogled nadaljujejo v Topilnici Hg, kjer ob strokovnem in doživetem vodenju spoznajo zanimive kemijske in fizikalne lastnosti živega srebra. Ogled je individualno oblikovan ter se navezuje na učne načrte za šole.

  Vodena ekskurzija:
 • ob doplačilu se lahko izvede delavnica: Hg rekorder uporabnih lastnosti
 • primerna oblačila in obutev
 • ogled obeh UNESCO znamenitosti traja 3 ure (možnost ogleda samo ene ali obeh znamenitosti)

  Za vsebino spletne strani je odgovoren CUDHg Idrija. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.