Protokol ogleda Antonijevega rova od 9. 10. 2020 dalje

PROTOKOL OGLEDA ANTONIJEVEGA ROVA

NA PODLAGI

ODLOKA O ZAČASNI SPLOŠNI OMEJITVI OZIROMA PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI V REPUBLIKI SLOVENIJI TER PREPOVEDI PROMETA POSAMEZNIH VRST BLAGA IN IZDELKOV V ČASU ZBIRANJA LJUDI, Z DNE 9. 10. 2020

 

Obisk Turističnega rudnika Antonijev rov je možen po prilagojenem programu.

Vodenje v Antonijevem rovu je možno na način, da vodenje poteka izmenično. Skupina do 10 oseb si ogleda 20 minutno multivizijo, druga skupina do 10 oseb pa si z vodičem ogledajo jamski del muzeja. Po ogledu multivizije se skupini zamenjata. Na ta način se zagotovi, da je poleg omejitve, da je lahko v skupini maksimalno do 10 oseb/vodiča, med skupinama ustvari dodatna varnostna razdalja, ki preprečuje tesnejši stik med obiskovalci.

  • V objekt lahko vstopijo samo zdrave osebe.
  • Vstop v objekt je dovoljen zgolj z uporabo zaščitne maske (obiskovalec si jo zagotovi sam).
  • Pred vstopom v objekt si je potrebno na označenem mestu razkužiti roke z razkužilom.
  • Upoštevati je potrebno predpisano varnostno razdaljo med obiskovalci, 2 m.
  • Do nadljnega so dovoljeni le obiski posameznikov oziroma skupin do 10 ljudi.
  • Vstop v objekt je številčno omejen na 10 oseb/na vodiča.
  • Ogled multivizije je omejen na 10 oseb.
  • Prostor prizivnice, ki je namenjen ogledu multivizije in prav tako vsi ostali prostori v objektu Šelštve, se po vsakem ogledu dobro prezračijo.

 

Srečno!