Obvestilo
Po sledeh odkritja živega srebra, opuščenih jaškov in rovov

Po sledeh odkritja živega srebra, opuščenih jaškov in rovov

Po sledeh odkritja živega srebra, opuščenih jaškov in rovov

Sobota, 24. september 2022, Ahacijev trg, ob 9. uri

Sobota, 24. september 2022, Ahacijev trg, ob 9. uri

PO SLEDEH ODKRITJA ŽIVEGA SREBRA, OPUŠČENIH JAŠKOV IN ROVOV

DEKD 2022 (Vz)trajnostna dediščina (24. september - 8. oktober 2022)


Namen ogleda lokacij nekdanjih rudniških poslopij, rovov in vhodov v jaške je spomniti na nekdanje rudniške posege v prostor in dvigniti zavedanje o obsegu in pomenu rudarjenja v Idriji. Marsikdo, predvsem mlajši, bodo presenečeni nad številnimi in pomembnimi rudniškimi objekti, ki so skozi stoletja – nekateri tja do 70. let preteklega stoletja - polnili idrijski prostor in gradili osnovo enega izmed najpomembnejših rudarskih mest v Evropi. Ogled bo vodil dr. Jože Čar. V primeru slabega vremena bo ogled odpadel.

Organizatorji dogodka: CUDHg Idrija, Muzejsko društvo Idrija

Back to the top