Obvestilo
Posvet klimatske spremembe in svetovna dediščina v Sloveniji

Posvet klimatske spremembe in svetovna dediščina v Sloveniji

Posvet klimatske spremembe in svetovna dediščina v Sloveniji

Sreda, 20. oktober, ob 17. uri

Upravljavci svetovne dediščine v Sloveniji bodo v nadaljevanju predstavili vpliv podnebnih sprememb na spomeniška območja: Škocjanske jame, Prazgodovinska kolišča okoli Alp: Kolišča na Igu na Ljubljanskem barju, Dediščina živega srebra. Almadén in Idrija v Idriji, Starodavni in prvobitni bukovi gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope: Pragozd Krokar in gozdni rezervat Snežnik ter Dela arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani. Ob posvetu bo izšla tiskana publikacija. Dogodek sofinancira Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

Back to the top