SLOVESNA PREDSTAVITEV OBNOVLJENE ČERMAK-ŠPIREKOVE PEČI 2

SLOVESNA PREDSTAVITEV OBNOVLJENE ČERMAK-ŠPIREKOVE PEČI 2

SLOVESNA PREDSTAVITEV OBNOVLJENE ČERMAK-ŠPIREKOVE PEČI 2

Četrtek, 28. september 2023, ob 18. uri, Topilnica Hg

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija je v Topilnici Hg obnovil in postavil Č e r m a k - Š p i r e k o v o peč, ki sta jo zasnovala idrijska metalurga češkega rodu, upravnik žgalnice Josip Čermak in žgalniški mojster Vincenc Špirek. V času delovanja te peči, od zadnje četrtine 19. stoletja do prve polovice 20. stoletja, je Idrija postala vodilna v tehnologiji pridobivanja živega srebra na svetu. V Idriji je delovalo šest presipnih peči. Tehnološko enake so kasneje postavili tudi v drugih rudnikih po svetu. Restavrirana Čermak-Špirekova peč 2, je v Idriji delovala od leta 1888 do 1974. Po rekonstrukciji je danes edina ohranjena tovrstna naprava za žganje živosrebrove rude na svetu in predstavlja pomemben del UNESCO dediščine živega srebra. 

Organizator: CUDHg Idrija

Back to the top