Idrijski knapi v dokumentarnem filmu

Generacija za generacijo, so idrijski rudarji opravljali razna dela, kopali živosrebrovo rudo, jo dvigali na površje in žgali na visoki temperaturi, da je iz nje pritekla tekoča kovina – živo srebro. Bili so kopači, tesarji, minerji, strojniki, zvonarji, vozači, kurjači,… Njihove spomine in izkušnje smo združili in ustvarili dokumentarni film. Na tak način bomo dediščino živega srebra ohranili tudi za prihodnje rodove. Dokumentarni film bo kmalu na ogled tudi za širšo javnost. 

Poglejte si napovednik dokumentarnega filma Idrijski knapi.

Za vsebino je odgovoren CUDHg Idrija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.