Idrija Topilnica

Projekt Idrija Topilnica

Rudnik živega srebra Idrija je bil eden največjih rudnikov živega srebra na svetu in je bil v času svojega delovanja pomemben generator družbenega, kulturnega, tehničnega, znanstvenega in raziskovalnega razvoja. Bogato dediščino rudnika, ki sega od objektov, naprav do opreme in znanja, je potrebno ohraniti za naslednje rodove, ji dati nove funkcije in vsebine ter ustrezno predstaviti.

Cilj projekta je ohraniti objekt klasirnice na območju idrijske topilnice, ki je ogrožen kulturni spomenik državnega pomena, oživiti dediščino z izobraževalnimi, turističnimi in promocijskimi vsebinami ter obogatiti turistično ponudbo območja, ki je z dediščino živega srebra vpisano na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Z izvedbo prve faze investicije želimo zgodbo o živem srebru povezati »od rude do kapljice«, torej od Antonijevega rova, kjer se je ruda izkopavala, do topilnice, kjer se je ruda sortirala in žgala. V objektu klasirnice bo po zaključku projekta na ogled predstavitev transporta rude iz rudnika do topilnice in ogled postopka prebiranja, drobljenja in sejanja rude. V novozgrajenem sprejemno-razstavnem centru pa se bo obiskovalec na moderen avdio-video-virtualen način seznanil z lastnostmi živega srebra, njegovo uporabo in vplivi na okolje in človeka ter z različnimi načini žganja živosrebrove rude skozi stoletja.

Projekt se je začel izvajati januarja 2015 in se je zaključil konec januarja 2017. 1. februarja 2017 je Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija dokončal obnovo in odprl objekt topilnice rudnika živega srebra, kjer lahko obiskovalci Idrije podoživijo celoten proces od rude do kapljic živega srebra. Topilnica, ki je bila po končanju proizvodnje opuščena, je z obnovo in novimi vsebinami, s predstavitvijo idrijskega žgalništva in izjemega pomena živega srebra, dobila novo podobo in življenje.

Povezava na spletno stran finančnega mehanizma: www.eeagrants.org, na nacionalno spletno stran finančnega mehanizma: www.eeagrants.si in na spletno stran nosilca programa: www.svrk.gov.si.

Nazaj na vrh