Izdan prevod knjige Helfrieda Valentinitscha DEŽELOKNEŽJI RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA V OBDOBJU MED LETOMA 1575 IN 1659

23. junija 2021 ob 18.00 uri bo slovenska izdaja knjige, ki predstavlja najpomembnejši in najobsežnejši zapis zgodovine idrijskega rudnika v prvih  dveh stoletjih delovanja, predstavljena v Galeriji Mestne knjižnice Idrija. Na predstavitvi bodo sodelovali; zgodovinar dr. Žiga Zwitterpredsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič, prevajalec Alfred Leskovec ter poznavalca rudniške zgodovine geolog dr. Jože Čar in kemičarka Ivica Kavčič. Vabljeni

 

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija se je pred štirimi leti odločil za prevod  izjemno pomembne zgodovinske knjige Deželnoknežji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma 1575 in 1659.  

O Idriji je bilo napisanih več monografij, Hitzingerjeva leta 1868, jubilejni zbornik leta 1881 ob tristoletnici podržavljenja rudnika, Arkova zgodovina Idrije je bila izdana leta 1931 in najobsežnejša zgodovina Idrije izpod peresa Ivana Mohoriča leta 1960.

Med zadnjimi pa  je obsežnejšo zgodovino idrijskega rudnika, na podlagi arhivskih virov, napisal graški zgodovinar Helfried Valentinitsch. Obsežna, kar 360 strani obsegajoča zgodovinska razprava o delovanju idrijskega živosrebrnega rudnika zajema obdobje konec 16. in prvo polovico 17. stoletja. V knjigi, ki je izšla leta 1981, so predstavljeni tehnični razvoj rudnika, proizvodnja, pravne in socialne razmere pri rudniku ter načini pridobivanja živega srebra v tem obdobju. Delo, ki je nastalo na podlagi dolgoletnega študija arhivskega gradiva, kaže na izjemen pomen idrijskega rudnika, enega prvih in največjih zgodnjekapitalističnih podjetij v Evropi.

Avtor študije, Helfried Valentinitsch  se je rodil leta 1943. Študiral je zgodovino, geografijo, umetnostno zgodovino in arheologijo na Univerzi v Gradcu. Leta 1980 je doktoriral prav z disertacijo Deželnoknežji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma 1575 in 1659.

Hkrati pa je bila to tudi habilitacijsko delo za vstop na graško univerzo. Delo je bilo nagrajeno z  Innitzerjevo fondacijo.  V svojih študijah je posebno pozornost posvečal  denarništvu in njegovi zgodovini, trgovinskim monopolom in državni gospodarski politiki.

 Knjigo je prevedel  Alfred Leskovec, ki že dvajset let bogati z odličnimi prevodi slovensko  književnost. Po rodu Idrijčan, filozof in germanist. Leta 2018 tudi dobitnik Jermanove nagrado za prevod dela »Psihologija in alkimija« Carla Gustava Junga.  Pri strokovnem pregledu  besedila so sodelovali: dr. Jože Čar in Ivica Kavčič, ki sta tudi vzpodbudila prevod te dragocene knjige ter Mira Hodnik, arhiv ZAL, oddelek Idrija in arhitekt Rafael Bizjak. Knjigo je lektorirala arhivistka Mija Mravlja.

Pregledano in lektorirano besedilo smo oddali v oblikovanje in tisk Slovenski Matici, ki deluje že več kot 150 let in je bila ustanovljena prav z namenom izobraževanja in tiskanja zahtevnejših del. Knjigo, ki je izšla lansko leto v oktobru, v nakladi 400 izvodov, bogati kar 37 ilustracij.

Obsežen prevod je predstavljal za Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija  velik izziv. Prevod knjige so nam omogočili Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Kolektor Group d.o.o ter projekti. Izzid knjige pri Slovenski Matici pa je omogočila Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 

S posebno naklonjenostjo sta  izid knjige podprla tako gospa Helga Valentinitsch in Zgodovinska deželna komisija za Štajersko iz Gradca. Predsednik komisije Meinhard Brunnernam je pomagal pridobiti  ilustracije, gospa Helga Valentinitsch pa nam je ob povabilu na predstavitev odgovorila, da bi bil njen pokojni mož izjemno ponosen na slovenski prevod. Če bodo razmere dopuščale se bo tudi udeležila predstavitve knjige.

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Slovenska Matica sta ponosna na prevod in izdajo te vsestranske študije, ki je poleg doktorata dr. Marije Verbič, najpomembnejši in najobsežnejši zapis zgodovine idrijskega rudnika v prvih  dveh stoletjih delovanja.

Martina Peljhan