Javno naročilo

Javno naročilo za izbiro izvajalca za restavriranje strojev in naprav v objektu klasirnice in tračnega transporterja.

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija vabi ponudnike, da oddajo svoje ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila za izbiro izvajalca za restavriranje strojev in naprav v objektu klasirnice in tračnega transporterja do rotacijske peči, ki bodo predstavljeni v sklopu stalne razstave ‘Od rude do kapljic živega srebra’ in v okviru projekta ‘Idrija – območje topilnice rudnika živega srebra – 1. faza obnove ‘, sofinanciran iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.