Reševalna vaja v Antonijevem rovu, 18. 6. 2021

Rudarski jamski reševalci CUDHg Idrija, gasilci PGD Idrija in CZ Občine Idrija smo v petek 18. 6. 2021 izvedli skupno reševalno vajo v idrijskem rudniku. V Turističnem rudniku Antonijev rov je bila izvedena simulacija požara. Rudarski jamski reševalci so skupaj z enoto gasilcev PGD Idrija in namestnikom poveljnika Civilne zaščite preverili postopke reševanja naše najpomembnejše premične kulturne dediščine. Iznos najpomembnejših predmetov kulturne dediščine iz Antonijevega rova (leseni jamski voziček, jamski telefon, teodolit in glinena lutka) je potekal po predhodno določenem prioritetnem vrstnem redu. Za prevzem in nadaljnjo oskrbo predmetov so poskrbeli strokovni sodelavci oddelka za upravljanje in koordinacijo UNESCO Svetovne dediščine CUDHg Idrija. V sklopu reševalne vaje smo z ekipo PGD Idrija preizkusili tudi način transporta gibalno oviranega ponesrečenca iz I/17 etaže po strmem Attemsovem vpadniku z vrvno tehniko in nato prenos po Antonijevem rovu na površino. V vaji smo  preverjali usklajenost ukrepanja pri požaru v turističnem rudniku ter učinkovitost Načrta zaščite in reševanja s postopki reševanja predmetov kulturne dediščine. Organizator reševalne vaje je bil CUDHg Idrija, izvedli pa smo jo v sklopu mednarodnega projekta CHEERS – Cultural HEritagE, Risks and Securing activities.