Obvestilo
Rotacijska peč v digitalnem 3D prostoru
Rotacijska peč v digitalnem 3D prostoru

V Centru za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija smo zopet naredili nove korake k digitalizaciji naše bogate kulturne dediščine.

Po tem, ko smo v letu 2020 v sodelovanju z visokotehnološkim podjetjem Arctur izvedli digitalni zajem in izdelavo 3D modela Idrijskih klavž ter izdelali kratek video, smo v letošnjem letu v okviru projekta MGRT, Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v vodilni turistični destinaciji Škofja Loka (Poljanska in Selška dolina) in Idrija v letih 2020 in 2021, v koordinaciji Zavoda za turizem Idrija,  izvedli digitalni zajem ter izdelali 3D model rotacijske peči. Visokokakovosten in natančen 3D model narejen s pomočjo laserskega skeniranjem, predstavlja nov korak v digitalnem ohranjanju kulturne dediščine, saj omogoča izredno natančne meritve objekta in je temelj za morebitne rekonstrukcije ter je osnova za aplikacije v obogateni in virtualni resničnosti ter nove načine vizualizacije. Odločili smo se, da bomo z lastnimi sredstvi izdelali še VR aplikacijo, ki bo obiskovalcem Topilnice Hg omogočila, da se s pomočjo sodobne tehnologije prelevijo v topilničarja in spoznajo delovanje te največje še ohranjene rotacijske peči za žganje živosrebrove rude na svetu.

Pri iskanju tehnoloških rešitev smo sodelovali s podjetjem Arctur iz Nove Gorice.

Davor Vodopija

3D model rotacijske peči – video


Nazaj na vrh