Predstavitev dobrih praks v Postojni

Konec novembra se je delovna skupina v projektu sodelovanja LAS »Domača in umetnostna obrt – dediščina in sodobnost« srečala v Postojni, kjer smo si ogledali razstavo rokodelskih izdelkov, spoznali društvo Lokalc in se seznanili s pedagoškimi programi, ki jih v sklopu razstave Muzej Krasa izvaja Notranjski muzej Postojna. Ogledane vsebine so bile zelo zanimive in so odlična podlaga za prenos dobrih praks med lokalnimi akcijskimi skupinami, ki smo vključene v ta projekt.