Podnebne spremembe in Svetovna dediščina v Sloveniji, 20. 10. 2021

Podnebne spremembe in Svetovna dediščina v Sloveniji, 20. 10. 2021

22.11.2021

Podnebne spremembe in Svetovna dediščina v Sloveniji, 20. 10. 2021

Posvet in spremljajočo publikacijo (publikacija) smo pripravili v sodelovanju z Odborom za kulturno in naravno svetovno dediščino, ki je posvetovalno telo komisije. Na posvetu so sodelovali strokovnjaki različnih strok s področja kulturne in naravne dediščine ter podnebnih sprememb, upravljavci svetovne dediščine v Sloveniji in tudi Osnovna šola Spodnja Idrija, pridružena šola UNESCO ASP mreže šol, katere učenci 2., 5. in 7. razreda so na tematiko vpliva podnebnih sprememb na svetovno dediščino v Idriji izdelali likovna dela, za katera je bil ob dogodku izdan poseben tiskan katalog likovnih izdelkov (katalog). Na posvetu in kot avtorji prispevkov v publikaciji so sodelovali župan Občine Idrija, Tomaž Vencelj, Dušan Plut, Špela Spanžel, Andrej Sovinc, Gregor Kovačič, Valentina Brečko Grubar, Borut Peric, Ana Brancelj, Tatjana Dizdarevič, Miha Varga in Mateja Kavčič. Po zaključku predstavitev je Špela Spanžel vodila razpravo s predavatelji o aktualni in pereči tematiki, v kateri je Idrijo zastopala Ivana Leskovec. Vpliv podnebnih sprememb na svetovno dediščino je aktualna tema, ki ji veliko pozornost namenja tudi UNESCO Center za svetovno dediščino. Ohranjanje kulturne in naravne dediščine zahteva razumevanje vplivov podnebnih sprememb in učinkovit odziv nanje.

Pripravila:

Tatjana Dizdarevič, direktorica

Nazaj na vrh