Obvestilo
Kompresorska postaja Idrija

Kompresorska postaja Idrija

Kompresorska postaja Idrija

V bogati tehnični dediščini rudarskega mesta Idrija, ki je zapisana na Unescov seznam svetovne dediščine, je zelo pomembno mesto zasedala tudi rudniška kompresorska postaja. V tej so že od leta 1914 z različnimi kompresorji skoraj sto let proizvajali stisnjen zrak za hitrejše in bolj varno delo v rudniku.

Vstopnina:
3.00 EUR

Otroci od 6 do 15 leta ter študenti: 1.50 EUR.

Primerno za:

posamezniki, družine, skupine, šolske skupine in invalidi.

Trajanje ogleda:

30 minut.


Ogled je možen po predhodni najavi.

Stroji in naprave

Stroje in naprave na stisnjen zrak je rudnik začel uporabljati v času prve svetovne vojne. Razloge za tako odločitev gre iskati predvsem v pomanjkanju delavskega kadra zaradi vojne obveznosti in povečevanju proizvodnje živega srebra. Prvi kompresor, ki ga je rudnik nabavil skupaj z zbiralnikom za stisnjen zrak je dobil mesto na IV. obzorju rudnika. Leta 1926 pa je bil na območju današnje kompresorske postaje zgrajen nov in večji objekt zidan v kombinaciji les-opeka. Prejšnje kompresorje so iz globine rovov preselili v novo stavbo, v njej pa je dobil mesto tudi povsem nov kompresor italijanskega proizvajalca Tosi, ki je deloval nekje do konca 70. let prejšnjega stoletja. Leta 1947 je Rudnik iz programa UNRRA pridobil kompresor ameriškega proizvajalca Chicago Pneumatic, s katerim so zamenjali izrabljen kompresor Kosel z precej manjšimi zmogljivostmi.

Foto: Kompresorska postaja Idrija; Foto: Matej Petrnelj; Arhiv CUDHg Idrija

Stroji in naprave

Požarna neustreznost

Zaradi požarne neustreznosti in dotrajanosti stare stavbe so se pri Rudniku odločili, da v začetku 60. let prejšnjega stoletja zgradijo ustreznejši in večji objekt, v istem desetletju pa so nabavili tudi nove kompresorje švedskega proizvajalca Atlas Copco in s tem močno povečali proizvodnjo stisnjenega zraka. Z manjšimi spremembami je kompresorska postaja obratovala v takšni zmogljivosti do konca delovanja v letu 2006.


Foto: Kompresorska postaja Idrija; Foto: Matej Petrnelj; Arhiv CUDHg Idrija

Požarna neustreznost

Trije večji potresi

Trije večji potresi v Posočju (1976, 1998, 2004) kot tudi terenski posedki so imeli za posledico, da je stavba utrpela prevelike poškodbe in je kot taka ogrožala varnost ljudi in premoženja. Uvrščena je bila v program odprave posledic potresa v Posočju 12. 7. 2004. Sprejeta je bila odločitev, da se poškodovani objekt odstrani in na njegovem mestu zgradi nadomestni objekt, ki bo zadovoljil zahtevam popotresne obnove, zakonodaje in predpisov varne gradnje. Iz sredstev popotresne obnove je bila leta 2020 zgrajena današnja stavba kompresorske postaje.

Trije večji potresi

Restavrirani kompresorji

Restavrirane kompresorje Tosi, Chicago Pneumatic in Atlas Copco ter del preostalega tehničnega ustroja, potrebnega za nemoteno delovanje kompresorjev, kot tudi stalno razstavo ki natančneje opisuje proizvajanje stisnjenega zraka pri nekdanjem rudniku živega srebra Idrija so na ogled postavljeni v prostorih obnovljene kompresorske postaje, ki s svojo zasnovo in izgledom na ustrezen način spaja staro in novo ter skupaj s prej omenjenim inventarjem obeležuje bogato tehnično dediščino rudarskega mesta Idrija.

Restavrirani kompresorji
Nazaj na vrh