45. srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije, Idrija, 8. oktober 2021

45. srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije, Idrija, 8. oktober 2021

22.11.2021

45. srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije, Idrija, 8. oktober 2021

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUDHg Idrija) je v petek, 8. 10. 2021, v Idriji organiziral 45. srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije.

Zadnje srečanje je pred 10 leti organiziral Rudnik živega srebra Idrija. Tokratno srečanje je bilo tudi eden od jesenskih dogodkov »Odsevov srebrnega časa 2021«.

Srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije poteka vsako leto v organizaciji enega izmed podjetji z rudarsko dejavnostjo – podzemnim pridobivanjem mineralne surovine. S pričetkom zapiranja rudnikov konec 90-ih let so se srečanja iz dvodnevnih dogodkov omejila na enodnevni strokovni posvet in skupno reševalno vajo rudarskih jamskih reševalcev.

Poleg upravljanja z objekti in območji kulturne dediščine, ki so del UNESCO »Dediščine živega srebra. Almadén in Idrija«, CUDHg Idrija izvaja tudi aktivnosti na področju rudarskih del, in sicer vzdrževanje nezalitega dela idrijske jame in monitoring vplivnega območja rudnika v Idriji. V skladu z rudarsko zakonodajo CUDHg Idrija zagotavlja tudi usposobljeno enoto rudarskih jamskih reševalcev.

Strokovni posvet – rudarstvo, varnost, zaščita in reševanje (zbornik referatov), je potekal v dopoldanskem delu petkovega srečanja in je bil organiziran s ciljem izobraževanja nadzorno-tehničnega kadra rudarskih podjetij in vseh, ki v okviru svojih aktivnosti izvajajo rudarsko dejavnost.

Namen reševalne vaje enot rudarskih reševalcev »SRRES Idrija 2021 – Vaja POTRES«, ki se je pričela ob 12. uri s formiranjem štaba reševanja in klicem na 112 (ReCO Nova Gorica) je bil, da se preveri praktično usposobljenost reševalcev z uporabo izolacijskih dihalnih aparatov in koordinacija različnih ekip reševalcev v reševalni akciji ter nudenje prve pomoči ponesrečencem pri nenadnem, izrednem in nevarnem dogodku v rudniku. Ekipe rudarskih reševalcev in ekipe reševalnih psov so v reševalni vaji iskale in reševale ponesrečene in pogrešane obiskovalce v Antonijevem rovu ter ponesrečene in pogrešane rudarje na II. medobzorju in III. obzorju v idrijskem rudniku. V reševalni vaji je poleg enot rudarskih reševalcev CUDHg Idrija, Premogovnika Velenje, Rudnika Trbovlje-Hrastnik, Petrol Geo Lendava in Rudnika Žirovski vrh sodelovala tudi Enota reševalnih psov Tolmin. Izvedbo vaje so na posameznih deloviščih ocenjevali rudarski inšpektorji Inšpektorata za energetiko in rudarstvo ter ekipa Nujne medicinske pomoči ZD Idrija. Vajo sta spremljala poveljnik Civilne zaščite Občine Idrija in poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Idrija ter opazovalci iz družb z rudarsko dejavnostjo iz Mežice, Sežane in Hotavelj.   

Po zaključku reševalne vaje je bila pred zborom reševalnih enot opravljena analiza vaje, kjer so ocenjevalci podali svoje ugotovitve. Edina pomanjkljivost, ki se je pokazala, so omejene komunikacijske veze med delovišči v rudniku in štabom reševanja na površini. Vaja je bila ocenjena kot zelo uspešna, tako na področju intervencije posameznih ekip reševalcev in reševalnih psov kot tudi pri oskrbi ponesrečencev.

Srečno!                                                     

Pripravila: Tatjana Dizdarevič, direktorica

Back to the top