Publications

Publications


Podnebne spremembe in svetovna dediščina v Sloveniji

CUDHg Idrija je publikacijo pripravili v sodelovanju z Odborom za kulturno in naravno svetovno dediščino, ki je posvetovalno telo SNKU in združuje pristojne resorje, strokovne službe in upravljavce UNESCO spomeniških območij.

Vpliv podnebnih sprememb na svetovno dediščino je aktualna tema, ki ji veliko pozornost namenja tudi UNESCO Center za svetovno dediščino. Ohranjanje kulturne in naravne dediščine zahteva razumevanje vplivov podnebnih sprememb in učinkovit odziv nanje.

Podnebne spremembe in svetovna dediščina v Sloveniji


Svetovna dediščina v rokah mladih. Poznam, cenim in ukrepam

UNESCO posebno pozornost namenja izobraževanju in vzgoji mladih. Izdajo slovenske različice priročnika, Svetovna dediščina v rokah mladih: poznam, cenim in ukrepam, je pripravil Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija pod pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Priročnik je namenjen učiteljicam in učiteljem III. triade osnovnih in srednjih šol kot pomemben pripomoček pri ozaveščanju in izobraževanju mladih o pomenu svetovne dediščine.

V digitalni obliki je gradivo na voljo na posebni spletni strani UNESCO: https://whc.unesco.org/en/educationkit/ in spletni strani Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija: Svetovna dediščina v rokah mladih. Poznam, cenim in ukrepam10 vprašanj za 10 let

Unescove svetovne »Dediščine živega srebra. Almadén in Idrija« 

Izdano ob 10. obletnici vpisa »Dediščina živega srebra. Almadén in Idrija« na Unescov Seznam svetovne dediščine in 50. obletnici Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine.


Publikacijo lahko v slovenskem, angleškem in španskem jeziku najdete na spodnjih povezavah:

Slovensko: unesco-almaden-idrija10-vpras-za-10-let.pdf

English: unesco-almaden-idrija10-ques-for-10-years.pdf

Español: unesco-almaden-idrija10-pregu-para-10-ano.pdf

 


Back to the top