CHEERS (Cultural HEritagE. Risks and Securing activities)

CHEERS (Cultural HEritagE. Risks and Securing activities)

Je evropski projekt, ki se ukvarja z varovanjem kulturne dediščine, izpostavljene različnim okoljskim tveganjem, kot so naravne nesreče, klimatske spremembe ipd.

Izjave za javnost
CHEERS (Cultural HEritagE. Risks and Securing activities) je evropski projekt, ki se ukvarja z varovanjem kulturne dediščine, izpostavljene različnim okoljskim tveganjem, kot so naravne nesreče, klimatske spremembe ipd.

IZHODIŠČE (ZAKAJ) Alpe so prostor, kjer se prepletata raznolika materialna in nematerialna kulturna dediščina, prostor, ki predstavlja osnovno identiteto njenih prebivalcev in močno prispeva k lokalnemu gospodarstvu. Naravne nesreče, ki pestijo alpsko območje in bodo zaradi podnebnih sprememb v prihodnosti najverjetneje še hujše, predstavljajo grožnjo kulturni dediščini. Ocene tveganja, zmanjševanje tveganja in obvladovanje nesreč se vse osredotočajo na zaščito ljudi in infrastrukture, medtem ko varovanje kulturnih virov še ni bilo deležno ustrezne obravnave. Projekt Cheers se ukvarja s to vrzeljo.

CILJ (KAJ) Projekt stremi k izboljšanju varovanja alpskih kulturnih virov in se s tem loteva zanemarjenih tem, kot so obvladovanje nesreč in škode, nastalih zaradi naravnih nevarnosti.

CHEERS bo integriral strokovno znanje in izkušnje s področja analize tveganja, podrobnejšo obravnavo ohranjanja kulturne dediščine in vrednotenja pri izdelavi načrtov ukrepov, podporo alpskim lokalnim skupnostim pri ozaveščanju in širjenju znanja o vplivu naravnih tveganj na kulturno dediščino ter ponudil možne rešitve za zmanjšanje ranljivosti kulturnih dobrin.

REZULTATI (KAKO)

V okviru projekta CHEERS se bodo razvila nacionalna in nadnacionalna orodja, državne sheme in smernice za ukrepanje za zmanjšanje ranljivosti kulturnih dobrin.

ČAS TRAJANJA PROJEKTA (KDAJ)

17. april 2018 – 16. april 2021


PARTNERJI (KDO)

Projekt vključuje 12 partnerjev iz šestih držav:

ITALIJA

FLA-Fondazione Lombardia per l'ambiente (vodilni partner)

Università Cattolica del Sacro cuore

Touring Club Italiano

FRANCIJA

IRSTEA-Institute National de Reserche en Science et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture

BRGM-Bureau de recherches Géologiques et Minères

Entente de Valabre

SLOVENIJA

SFI- Gozdarski inštitut Slovenije

CUDHg Idrija (Center za upravljanje z dediščino živega srebra)

AVSTRIJA

BFW-Bundesforschungszentrum fuer Wald

AIT-Austrian Institute of Technology GmbH

NEMČIJA

RCC-Rachel Carson Center for Environment and Society - LMU Munich

ŠVICA

SUPSI-Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana


INFORMACIJE IN KONTAKTI

www.alpine-space.eu/cheers

Kontaktna oseba s strani CUDHg Idrija: tatjana.dizdarevic@cudhg-idrija.si

Projekt Cheers sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Interreg Območje Alp.

Višina sredstev ERDF: 1.693.466,08 EUR

Nazaj na vrh