UNESCO dediščina Hg

Odbor za svetovno dediščino je 30. junija 2012 odločil, da se DEDIŠČINA ŽIVEGA SREBRA. ALMADÉN IN IDRIJA vpiše na Seznam svetovne dediščine v skladu z UNESCO Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine. Vpis na Seznam pomeni priznanje izjemnih univerzalnih vrednot, ki jih je potrebno varovati v dobro vsega človeštva.

Živo srebro je redka in edina pri sobni temperaturi tekoča kovina. Dolgo je bilo nenadomestljivo v različnih tehničnih, kemičnih in industrijskih postopkih. V večjih količinah in v daljšem časovnem obdobju so ga pridobivali le v nekaj rudnikih po svetu, od katerih sta bila dva največja Almadén v Španiji in Idrija v Sloveniji.

Vpis na Seznam svetovne dediščine temelji na naslednjih merilih:
Merilo (ii): Pridobivanje živega srebra je potekalo v redkih rudnikih po svetu, med katerimi sta bila največja Almadén in Idrija. Od renesanse naprej je ta dejavnost pridobila mednarodno razsežnost. Strateška pomembnost živega srebra se je v svetovnem merilu stalno povečevala predvsem zaradi njegove vloge pri proizvodnji zlata in srebra v južno- in srednjeameriških rudnikih. Sodelovanje Almadéna in Idrije je bilo gospodarske in finančne narave, zlasti pa vezano na razvoj tehnoloških procesov in izmenjavo znanj.
Merilo (iv): Rudarski območji v Almadénu in Idriji predstavljata najpomembnejšo svetovno dediščino, ki se je ohranila po intenzivnem pridobivanju živega srebra predvsem v novem veku in sodobnem času. Pričevanje Almadéna in Idrije je edinstveno, vključuje različne industrijske, okoljske, urbane, arhitekturne ter družbene elemente specifičnega družbeno-tehničnega sistema v industriji rudarjenja in proizvodnji kovin.

Antonijev rov
01
Antonijev rov

Antonijev rov je bil izkopan leta 1500 in je najstarejši ohranjeni vhod v rudnik v Evropi.

Topilnica Hg
02
Topilnica Hg

Topilnica Hg se ponaša z največjo rotacijsko pečjo za žganje živega srebra na svetu.

Klavže
03
Klavže

 Sodijo med najpomembnejše ohranjene objekte idrijskega Rudnika živega srebra.

Kompresorska postaja
04
Kompresorska postaja

Rudniška kompresorska postaja zgrajena leta 1926.

Nazaj na vrh